Feitencheck: Kankervirussen in vaccins

Autor: Janine Moorees


Liebe Leserin, lieber Leser,

jeden Tag strömt eine Flut von Informationen auf uns ein. Doch wie viele davon sind wirklich wahr? Wie viele sind zuverlässig und genau? Wir bei Mimikama arbeiten hart daran, diese Fragen zu beantworten und dir eine Informationsquelle zu bieten, der du vertrauen kannst.

Aber um erfolgreich zu sein, brauchen wir deine Hilfe. Du hast es in der Hand, eine Welt voller vertrauenswürdiger Informationen zu schaffen, indem du uns jetzt unterstützt. Jede Unterstützung, ob groß oder klein, ist ein wichtiger Beitrag zu unserer Mission.

Werde Teil einer Bewegung, die sich für die Wahrheit einsetzt. Deine Unterstützung ist ein starkes Signal für eine bessere Informationszukunft.

❤️ Herzlichen Dank

Du kannst uns entweder via PayPal oder mittels einer Banküberweisung unterstützen. Möchtest Du uns längerfristig unterstützen, dann kannst Du dies gerne mittels Steady oder Patreon tun.


Krebsviren im Impfstoff?
Krebsviren im Impfstoff?

Complottheorie gaat opnieuw rond: Worden bij elke vaccinatie kankervirussen overgebracht?

Er bereiken ons alweer aanvragen over de bewering, dat het bedrijf Merck zou hebben toegegeven dat bij vaccinaties kanker wordt overgebracht:

Screenshot by mimikama.org

Screenshot by mimikama.org

In het artikel wordt beweerd dat in een interview van medisch historicus Edward Shorter voor de Boston Public Television WGBH en Blackell Science, een medewerker van Merck toegeeft dat het SV 40-virus aan vaccins wordt toegevoegd.

Feitencheck:

Onze collega Ralf hield zich hier afgelopen zomer al met de feitencheck bezig en zocht het volgende uit:

We leveren (nog even) geen commentaar op de volgende zin in het artikel. Omdat “News for Friends” (*notitie van de redactie: de aanvragen van afgelopen zomer hadden betrekking op hetzelfde artikel, dat door “News for Friends” gepubliceerd werd) Google translate gebruikte, klinkt het een beetje raar, de betekenis erachter leggen we later nog uit:

„Dieser Film, in dem Dokumentarfilm „In Lügen vertrauen wir: die CIA, Hollywood und Bioterrorismus“ hergestellt und frei von den Verbänden des Verbraucherschutzes und der öffentlichen Gesundheit Experte, Dr. Leonard Horowitz, ein Interview mit dem führenden Experten von Impfstoffen in der Welt, Dr. Maurice Hilleman geschaffen, die erklärt, warum Merck verbreitet l ‚ Aids, Leukämie und andere schreckliche Krankheiten.“

Vertaling:

„Deze film, in de documentaire “In Lügen vertrauen wir: de CIA, Hollywood en bioterrorisme” gemaakt en vrij van de verbanden van de consumentenbescherming en de openlijke gezondheidsexperts, Dr. Leonard Horrowitz, een interview met de leidende experten van vaccinatiestoffen in de wereld, Dr. Maurice Hilleman gecreëerd, die uitlegt waarom Merck verspreidt l, Aids, leukemie en andere verschrikkelijke ziektes”

Grof gezegd: Dr. Leonard Horrowitz laat in een documentaire een interview met Dr. Maurice Hillerman zien. Deze verklaart in een interview waarom het bedrijf Merck ziektes verspreidt.

Jullie zullen al merken dat er wild met namen en beweringen gejongleerd wordt, bekroond met een film op YouTube met de naam “In Lies We Trust”: The CIA, Hollywood en bioterrorisme (aldus de originele titel) Om begrijpelijk te maken, hoe het nu tot deze bewering komt en welke rollen welke personen spelen, zullen we het stap voor stap doen.

De Protagonisten

  • Edwart Shorter: Medisch historicus. Hij leidde een interview met Dr. Maurice Hilleman. Omdat Hilleman in 2005 is overleden, moest dat voor 2005 zijn geweest. Een video met het interview was niet te vinden, maar wel een boek met de naam „The Health Century. A Companion to the PBS Television Series“ uit 1988. In dat boek is ook het genoemde interview te vinden, waarop we later nog in zullen gaan.
  • Maurice R. Hilleman: Ontwikkelde 36 vaccins bij het bedrijf Merck & Co, acht daarvan worden nu nog gebruikt. Overleed in 2005 op de leeftijd van 85 jaar.
  • Leonard Horowitz: Voormalig tandarts, nu voorvechter van genezing met klanken. Medewerker aan de “In Lies We Trust”- video. Ondersteuner van diverse complottheorieën, zoals chemtrails, AIDS-leugens en Ebola-gate.

De tijdlijn

1988 of eerder: leidde de medisch historicus Edwart Shorter een interview met Dr. Maurice Hilleman, vaccin-expert. In de film “In Lies We Trust” is dit interview dan ook daadwerkelijk te vinden. Omdat het met copyright beschermd is, zullen we geen links naar illegale uploads geven, maar schrijven hier voor jullie op, welk punt in de film doorslaggevend is (in de film pas na 2 uren). Het volgende deel van het interview is de basis voor de complottheorie.

Dr Edward Shorter: Tell me how you found SV40 and the polio vaccine.

Dr Maurice Hilleman: Well, that was at Merck. Yeah, I came to Merck. And uh, I was going to develop vaccines. And we had wild viruses in those days. You remember the wild monkey kidney viruses and so forth? And I finally after 6 months gave up and said that you cannot develop vaccines with these damn monkeys, we’re finished and if I can’t do something I’m going to quit, I’m not going to try it. So I went down to see Bill Mann at the zoo in Washington DC and I told Bill Mann, I said “look, I got a problem and I don’t know what the hell to do.” Bill Mann is a real bright guy. I said that these lousy monkeys are picking it up while being stored in the airports in transit, loading, offloading. He said, very simply, you go ahead and get your monkeys out of West Africa and get the African Green, bring them into Madrid unload them there, there is no other traffic there for animals, fly them into Philadelphia and pick them up. Or fly them into New York and pick them up, right off the airplane. So we brought African Greens in and I didn’t know we were importing the AIDS virus at the time.

Miscellaneous background voices:…(laughter)… it was you who introduced the AIDS virus into the country. Now we know! (laughter) This is the real story! (laughter) What Merck won’t do to develop a vaccine! (laughter).

In het Nederlands:

Dr. Edward Shorter: Vertel me hoe u de SV 40 en de polio-vaccinatiestof ontdekt heeft.

Dr. Maurice Hilleman: Nou, dat was bij Merck. Ja, ik kwam naar Merck. En ik zou vaccins gaan ontwikkelen. En we hadden toen wilde virussen. Kun je je nog de wilde apen niervirussen enzovoort herinneren? Na 6 maanden gaf ik het eindelijk op en zei dat je geen vaccins kunt ontwikkelen met deze verdomde apen, we zijn klaar en ik kan niets doen, ik houd er mee op. Ik ga het niet proberen. Dus ik ging naar beneden naar een afspraak met Bill Mann in de dierentuin van Washington DC en ik zei Bill Mann: “Kijk, ik heb een probleem en heb geen idee wat ik moet doen”. Bill Mann is slimme vent. Ik zei dat die rottige apen het opliepen als ze werden opgeslagen op vliegvelden bij het in- en uitladen en bij de transit. Hij zei, heel simpel, je haalt de apen uit West-Afrika en brengt ze naar Madrid, laadt ze daar uit, er is daar geen ander transport voor dieren, vliegt ze naar Philadelphia en haalt ze op. Of ze naar New York vliegen en ze daar ophalen, direct uit het vliegtuig. Dus brachten we groene meerkatten mee en ik wist niet dat we destijds het aidsvirus importeerden.

Verschillende achtergrondstemmen:….. ((gelach) … dus het was u die het aidsvirus in het land heeft gebracht. Nu weten we het! (gelach) Dit is het echte verhaal! (gelach) Wat Merck niet allemaal doet, om een vaccin te ontwikkelen! (gelach).

Sprong in de tijd naar 1959: Aan de National Institutes of Health ontdekte een onderzoekster, met de naam Bernice Eddy, dat diverse cellen van apennieren zonder reden afsterven. Op dat tijdstip werden poliovaccins uit apennieren ontwikkeld. In dat vaccin, dat door Jonas Salk en Albert Sabin was ontwikkeld, werden gedode poliovirussen geïnjecteerd, om een antilichaamreactie te creëren. Het probleem: Deze vaccins bevatten ook het SV 40-virus, dat et door Hillman werd ontdekt. Dit virus werd weliswaar ook door het formaldehyde in het vaccin gedeactiveerd, de zogenoemde Sabin-vaccin was echter een levend vaccin en bevatte ook levende SV 40-virussen.

In 1961 stelde men vast, dat een derde van de poliovaccins met SV 40 besmet was. Er waren nog geen bewijzen dat dit virus schadelijk voor mensen zou zijn, er werd echter alles aan gedaan, dit virus uit toekomstige vaccins en de apen te verwijderen. Er werden ook geen kleine Resusapen meer gebruikt, in plaats daarvan wilde men groene meerkatten gebruiken.

En op dit punt beginnen de complottheorieën

Die laatste zin in de alinea hierboven, is het punt, waarop dr. Hilleman zich in het interview beroept. De vaccins werden teruggeroepen, zonder de bevolking over de besmetting met SV 40 te informeren. Miljoenen mensen kregen op dat tijdstip dit poliovaccin, men wilde massale paniek vermijden.
Conclusie van de complotdenkers: Sinds 1961 bevatten poliovaccins het HI-virus. Er bestaat inderdaad een theorie over de versrpeiding van aids, die op onethische orale poliovaccins in Afrika, eind jaren 50, is gebaseerd. Maar dat was dan al het verband tussen SV 40, HIV en vaccins.

Ik lees steeds SV 40! Is dat dan een “kanker-virus”?

Bij hamsters heeft dit virus daadwerkelijk kanker veroorzaakt, bij mensen daarentegen, bestaan daar geen enkele bewijzen voor. Om nog maar te zwijgen over het feit dat er sinds 1963, toen het laatste vaccin dat SV 40 bevatte uit de handel werd, genomen, geen vaccins meer zijn die SV 40 bevatten.

We vatten alles samen

Sinds het begin van de jaren 60 zijn er geen vaccins meer die SV 40 bevatten. De wetenschapper die voor Merck werkte, ontdekte zelf dit virus. Hij gaf ook een interview over deze ontdekking. Tijdens het interview grapten de toeschouwers dat Merck het aidsvirus had geïmporteerd om vaccins te kunnen maken.

Dit interview, de interrupties van het publiek, de daadwerkelijke besmetting van poliovaccins in de vroege jaren 60 en het wantrouwen tegenover de regering brachten Horrowitz ertoe om te veronderstellen dat aids en kanker met opzet middels vaccins onder de bevolking verspreid werd

En tot slot komt er een paniekerige blog met de naam “News for Friends, vertaalt een Italiaans artikel van een evenzo dubieuze site met Google, gooit er nog “leukemie en andere verschrikkelijke ziektes” in, knalt er nog een video bij en helpt daarmee een complottheorie in stand te houden, die veel clicks krijgt.

Conclusie:

Het artikel en inhoud worden niet gereflecteerd verder verspreid.

Zoals collega Ralf al vaststelde: Het gaat om een complottheorie.

Vertaling: Petra, mimikama.nl


Hinweise: 1) Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell
war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur
Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.


2) Einzelne Beiträge (keine Faktenchecks) entstand durch den Einsatz von maschineller Hilfe und
wurde vor der Publikation gewissenhaft von der Mimikama-Redaktion kontrolliert. (Begründung)


Mit deiner Hilfe unterstützt du eine der wichtigsten unabhängigen Informationsquellen zum Thema Fake News und Verbraucherschutz im deutschsprachigen Raum

INSERT_STEADY_CHECKOUT_HERE

Mehr von Mimikama