Sinds een paar dagen is het bekend: de Matrix Code is van sushi recepten gemaakt.

Deze informatie is afkomstig van Simon Whiteley, de maker van de Matrix-Regen-Codes zelf. Vele media pikken deze verbazingwekkende openbaring meteen op en omdat het van de maker zelf afkomstig is, kun je er niet aan twijfelen. In een interview van 19 oktober 2017 op CNET met Simon Whiteley lees je:

„I like to tell everybody that The Matrix’s code is made out of Japanese sushi recipes,“ says Whiteley, a production designer from England who’s now based at the Animal Logic animation and visual-effects studio in Sydney. He scanned the characters from his wife’s Japanese cookbooks. „Without that code, there is no Matrix.“
[“Ik wil iedereen graag vertellen, dat de Matrix’s code van Japanse sushi recepten is gemaakt,” zegt Whiteley, een production designer uit Engeland, die nu voor the Animal Logic animation en visual-effects studio in Sydney werkt. Hij scande de karakters van het Japanse kookboek van zijn vrouw. “Zonder die code, is er geen Matrix.”]

Maar ruikt de code van de Matrix nu echt naar vis en waarom is daar in al die jaren niemand op gekomen? De code was tot op de dag van vandaag een raadsel, over wat het kon betekenen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden


Daarom heeft Mimikama-Worldwide® nu de antenne uitgestoken en in Japan nagevraagd, of men in de symbolen ook sushi recepten kan herkennen.


Beter niet zo toebereiden!

We hebben in Naha (Okinawa, Japan) aangeklopt en gevraagd, of men uit de Matrixcode ook sushi recepten of in ieder geval mogelijke fragmenten uit sushi recepten uit kan lezen. Met al gewette messen, een beetje vis en rijst in de hand, hebben we op het antwoord gewacht, dat ons met beide benen op de grond terugzette:

Hi Andre,
I tried to read and re-read that Matrix rain code on Youtube, however, I couldn’t find any readable sentences in thE dash of charactors.
Most of the charactors/letters looks numbers, some numbers are writen in Japanese Kanji (漢字). For example, 5 is 五 in kanji. 4 is 四 in kanji. Some letters are written in Japanese Katakana (カタカナ),
however, many letters are fliped horizontal. One never ever be able to read these. No readable words or expressions. I think these are entirely “meaning nothing”. Sushi recipes? Nah. I couldn’t find any Sushi or Maguro, Toro or Hamachi, Ikura or Tako(these are all major Sushi fish ingredients) in there. Besides, Sushi is quite simple cooking as you know. No complecated recipes- it is just Vinegared rice combined with raw fish. That’s it.
The article says, the creator’s wife is Japanese. Hope you can reach her to ask about any of her contribution to his creator husband.
Hope my opinion works with you. If you have any more questions, please let me know.
Good luck!
Best wishes,
Kyoko
(Vertaling aan het eind van het artikel)

Wie gelooft, hele recepten in de code te kunnen lezen, zal teleurgesteld zijn. Niet dat we Whiteley niet geloven, hij zal zich wel door de tekens uit recepten hebben laten inspireren en deze ook overgenomen hebben, maar niet zo, dat je daarna sushi kunt bereiden.
De letters zijn uiteindelijk woest door elkaar gegooid, op sommige plaatsen in de codes vindt je deels ook Arabische letters. De verklaring, dat het om sushi recepten gaat, is natuurlijk een wonderbaarlijke en media effectieve formulering, omdat Whiteley (en dat geloven wij graag) de schrifttekens uit kookboeken scande, die uiteindelijk toch geen leesbaar recept meer voorstellen.

Hallo Andre,
Ik heb geprobeerd de Matrix rain code op Youtube te lezen en te herlezen, echter, ik kon geen leesbare zinnen in de ketting van karakters vinden.
De meeste karakters/letters zien eruit als getallen, sommige getallen zijn in Japans Kanji (漢字) geschreven. Bijvoorbeeld 5 is 五 in Kanji. Vier is 四 in Kanji. Sommige tekens zijn in Japans Katakana (カタカナ) geschreven.
Maar veel letter zijn horizontaal gespiegeld. Je zult dus nooit in staat zijn, die te lezen. Er zijn geen leesbare woorden of uitdrukkingen. Ik denk, dat ze helemaal “niets betekenen”. Sushi recepten? Nee. Ik kan daar geen Sushi of Maguro, Toro of Hamachi, Ikura of Tako (dat zijn allemaal belangrijke Sushi vis ingrediënten) vinden. Buiten dat is Sushi, zoals je weet, heel gemakkelijk te koken. Geen gecompliceerde recepten – het is alleen maar rijst gecombineerd met rauwe vis. Dat was het dan.
In het artikel staat, dat de vrouw van de maken een Japanse is. Ik hoop, dat jullie haar kunnen bereiken, om naar haar bijdrage voor haar man te vragen.
Ik hoop, dat ik jullie heb kunnen helpen. Als jullie meer vragen hebben, laat het me weten.
Veel geluk!
Beste wensen,
Kyoko

Vertaling: Petra, mimikama.nl

Lesen Sie auch >   Kamala Harris: Manipuliertes Video und falsche Behauptungen im Umlauf

Hinweise: 1) Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.
2) Einzelne Beiträge entstanden durch den Einsatz von maschineller Hilfe und wurde vor der Publikation gewissenhaft von der Mimikama-Redaktion kontrolliert. (Begründung)