Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft zijn het eens met de EU over een gedragscodex

Autor: Janine Moorees

Wir brauchen deine Hilfe – Unterstütze uns!
In einer Welt, die zunehmend von Fehlinformationen und Fake News überflutet wird, setzen wir bei Mimikama uns jeden Tag dafür ein, dir verlässliche und geprüfte Informationen zu bieten. Unser Engagement im Kampf gegen Desinformation bedeutet, dass wir ständig aufklären und informieren müssen, was natürlich auch Kosten verursacht.

Deine Unterstützung ist jetzt wichtiger denn je.
Wenn du den Wert unserer Arbeit erkennst und die Bedeutung einer gut informierten Gesellschaft für die Demokratie schätzt, bitten wir dich, über eine finanzielle Unterstützung nachzudenken.

Schon kleine Beiträge können einen großen Unterschied machen und helfen uns, unsere Unabhängigkeit zu bewahren und unsere Mission fortzusetzen.
So kannst du helfen!
PayPal: Für schnelle und einfache Online-Zahlungen.
Steady: für regelmäßige Unterstützung.

Europese commissie en IT-bedrijven maken een gedragscodex om illegale haatuitspraken op internet te bestrijden bekend!

Met de ondertekening van deze gedragscodex verplichten Facebook, Twitter, Youtube en Microsoft zich verder illegale haatuitspraken op internet aan te pakken en gemelde bijdragen binnen 24 uur te controleren!

De commissie stelt vandaag samen met Facebook, Twitter, Youtube en Microsoft (de IT-bedrijven“) een gedragscodex voor, die een reeks van verplichtingen ter bestrijding van het verspreiden van illegale online haatcampagnes in Europa bevat.

De IT-bedrijven ondersteunen de Europese commissie en de EU-lidstaten bij hun inspanningen, om ervoor te zorgen dat onlineplatformen geen mogelijkheid meer bieden tot het verspreiden van illegale haatboodschappen op internet . Samen met de andere platformaanbieders en exploitanten van sociale media dragen zij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de bevordering van de vrijheid van meningsuiting op Internet. De commissie en de IT-bedrijven zijn zich ervan bewust dat de toename van illegale haatcampagnes op internet niet alleen negatieve uitwerkingen heeft op groepen of individuen tegen wie ze gericht zijn, maar ook op degenen die zich in onze open samenleving inzetten voor vrijheid, tolerantie en niet discrimineren. Daarbij beïnvloedt zij de democratische discussie op onlineplatformen.

Om uitbreiding van de illegale haatcampagnes te voorkomen is het van wezenlijk belang ervoor te zorgen dat de relevante wetgeving voor het omzetten van het kaderbesluit ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat in alle lidstaten helemaal doorgezet wordt. Zowel online als ook in de offline-omgeving. Terwijl het werkzame gebruik van de voorschriften die leiden tot criminalisering van haatboodschappen, van solide strafrechtelijke sancties tegen de daders van haatcampagnes en hun terechtstelling afhankelijk is, moeten aanvullende maatregelen genomen worden. Die zeker stellen dat online-onderzoekers en sociale mediaplatformen na ingang van betreffende gegronde melding binnen een passend tijdruim op haatberichten op het internet reageren. Voordat een melding als gegrond geldt, moet ze nauwkeurig en voldoende onderbouwd zijn.

Véra Jourová, Eu-commisionaris voor justitie, consumenten en gelijke rechten, verklaarde: hierover

De jongste terroristische aanslagen hebben ons getoond hoe dringend tegen illegale haatcampagnes op internet opgetreden moet worden. De sociale media behoren helaas tot de instrumenten die terroristische groepen gebruiken om jonge mensen te radicaliseren, die racisten gebruiken om geweld en haat te propageren. De overeenkomst is een belangrijke stap om te garanderen dat het internet een medium voor vrije en democratische meningsuiting blijft, waarin de Europese waarden en wetten gerespecteerd worden. Ik begroet de toezegging van de wereldwijd opererende IT-bedrijven om de meerderheid van gegronde aanvragen tot verwijdering van illegale haatcommentaren in minder dan 24 uur te controleren en deze zo nodig te verwijderen respectievelijk de te blokkeren.”

Karin White, hoof Europa voor publieke belangen bij Twitter merkte op:

Op Twitter is geen plaats voor haatdragend gedrag en we zullen daar verder samen met onze partners uit de branche en de burgersamenleving tegen optreden. Natuurlijk zullen wij de tweets verder vrij laten. Maar er is een duidelijk onderscheid tussen de vrijheid van meningsuiting en gedragingen die geweld en haat oproepen. In samenspel met de aanpak tegen haatdragend gedrag, wat tegen de regels van Twitter in gaat, zullen we ook de ongelovelijke mogelijkheden van het platform gebruiken, om een positief geluid te laten horen, om zo vooroordelen te bestrijden en de diepere oorzaken van intolerantie aan te pakken. We verheugen ons in deze zaak op een verdere constructieve dialoog met de Europese commissie, de lidstaten, onze partners uit de samenleving en onze medespelers in de technologiesector”.

Lie Junius, directeur voor publieke belangen en contactpersoon voor relaties tot autoriteiten bij Google, zei:

We zijn vastbesloten de mensen met onze diensten toegang tot informatie te geven. Maar illegale haatcampagnes hebben we op onze platformen steeds ondervangen. We hebben efficiënte systemen waarmee we gegronde meldingen binnen 24 uur kunnen controleren en illegale inhoud verwijderd kan worden. We verheugen ons op de samenwerking met de commissie aan de ontwikkeling van co- en zelfreguleringsconcepten ter bestrijding van online haatcampagnes”

Monika Bickert, voorzitter voor globaal strategisch management bij Facebook, zegt:

We begroeten de huidige aankondiging en zijn blij dat we onze inspanning ter bestrijding van haatcommentaren op internet met de commissie en de technologiebranche kunnen voortzetten. Met een wereldwijde gemeenschap van 1,6 miljard mensen, werken we er hard aan dat men zich vrij kan uiten maar dat het op een respectvolle manier gebeurt. Zoals we in onze gemeenschapsstandaarden duidelijk maken, is er op Facebook geen plaats voor haatcampagnes. We stimuleren mensen onze mogelijkheden tot het melden van inhoud die volgens hen tegen onze regels zijn, te gebruiken zodat we die kunnen controleren. Onze teams op de hele wereld controleren deze meldingen 24 uur per dag en handelen dan snel”.

John Frank, de voor de EU-overheidsaangelegenheiden verantwoordelijke vice-president van Microsoft voegt nog toe:

Anstand und freie Meinungsäußerung sind uns wichtig, weshalb unsere Nutzungsbedingungen es verbieten, in von Microsoft beherbergten Verbraucherdiensten Gewalt und Hass zu propagieren. Wir haben kürzlich weitere Maßnahmen angekündigt, die speziell das Einstellen terroristischer Inhalte verbieten. Unsere Nutzer werden auch weiterhin die Möglichkeit haben, uns mitzuteilen, wenn sie der Meinung sind, dass gegen unsere Richtlinien verstoßen wird. Indem wir uns dem Verhaltenskodex anschließen, bekräftigen wir unser Engagement in dieser wichtigen Frage. “Fatsoen en vrijheid van meningsuiting zijn belangrijk voor ons. Daarom verbieden onze gebruikersvoorwaarden in door Microsoft gehoste gebruikersdiensten het propageren van geweld en haat. We hebben kortgeleden verdere maatregelen aangekondigd, die speciaal het plaatsen van terroristische inhoud verbieden. Onze gebruikers zullen ook verder de mogelijkheid hebben het ons mee te delen als ze van mening zijn dat iets tegen onze richtlijnen ingaat. Door ons bij de gedragscodex aan te sluiten, bekrachtigen wij onze engagement bij deze belangrijke vraag”.

Met de ondertekening van deze gedragscodex, verplichten de IT-bedrijven zich verder tegen illegale haatcampagnes op internet op te treden

Daarbij hoort de voortdurende ontwikkeling van interne procedures en de scholing van medewerkers, waardoor de meerderheid van de gegronde aanvragen op verwijdering van illegale haatcommentaren in minder dan 24 uur gecontroleerd en indien nodig verwijderd of geblokkeerd kunnen worden..

Daarnaast zullen dee IT-bedrijven zich inspannen om de bestaande partnerschappen met organisaties uit de burgersamenleving te versterken, die bij de meldingen van inhoud zullen helpen waarin tot geweld en haat opgeroepen wordt. Daarnaast willen de IT-bedrijven en de Europese commissie hun werk tot vaststelling en bevordering van een onafhankelijke tegendiscussie en nieuwe ideeën en initiatieven voortzetten en scholingsprogramma’s die tot kritische denken aanzetten ondersteunen.

De IT-bedrijven benadrukken ook dat de huidige gedragscodex zowel als richtsnoer voor hun eigen bezigheden geldt als voor het uitwisselen van ervaringen met andere internetbedrijven, platformen en sociale mediabedrijven zal dienen.

De gedragscodex bevat de volgende verplichtingen:

 • De IT-bedrijven treden op als pioniers van de bestrijding van de verspreiding van illegale haatcampagnes op internet en zijn met de Europese commissie een gedragscodex met de volgende openbare verplichtingen overeengekomen:
 • De IT-bedrijven moeten duidelijke en werkzame procedures voor de controle van meldingen over illegale haatcampagnes in hun diensten invoeren om zulke inhoud te verwijderen of te blokkeren. De IT-bedrijven moeten over regels of community beleidslijnen beschikken waarin duidelijk staat dat het aanzetten tot geweld en agressief gedrag verboden is.
 • Na het ontvangen van een gegronde melding moeten de IT-bedrijven dergelijke aanvragen op grond van hun regels en communitybeleidslijnen en indien nodig nationale rechtsvoorschriften tot omzetting van het kaderbesluit 2008/913/JHA met eigen, voor deze opdracht ingerichte, controleteams controleren.
 • De IT-bedrijven moeten het grootste deel van de gegronde meldingen met betrekking tot het verwijderen van illegale haatcampagnes in minder dan 24 uur controleren en zulke inhoud verwijderen of blokkeren.
 • Aanvullend bij bovengenoemde punten moeten de IT-bedrijven hun gebruikers informeren en ervan bewust maken, welke soort inhoud volgens hun regels en communitybeleidslijnen niet toegestaan zijn. Het meldsysteem zou daarvoor als instrument gebruikt kunnen worden.
 • De IT-bedrijven moeten informatie over de procedures voor het doorsturen van meldingen – in het bijzonder met betrekking op meldingen over illegale haatcampagnes op internet en de verwijdering daarvan – klaar hebben om de snelheid en de efficiëntie van de communicatie tussen de autoriteiten van de lidstaten en de IT-bedrijven te verbeteren. De informatie moet via de door de IT-bedrijven en de lidstaten en in het bijzonder justitie benoemde nationale contactpunten lopen. Op die manier kunnen de lidstaten en in het bijzonder de verantwoordelijke autoriteiten meer inzicht in de procedures voor het herkennen en het melden van haatcampagnes op internet krijgen.
 • De IT-bedrijven moeten de implementatie van meldingen en kernmerken van inhoud, die tot geweld en agressief gedrag opzetten door deskundigen stimuleren, in het bijzonder door partnerschappen met organisaties uit de burgersamenleving, waarin ze duidelijk over bedrijfsregels en community beleidslijnen en voorschriften over de meld- en antwoordprocedure informeren. De IT-bedrijven moeten zich door de brede geografische groei van partnerschappen met organisaties uit de burgersamenleving inspannen en indien nodig de scholing en bijscholing stimuleren om de partnerorganisaties in hun rol als “vertrouwde rapporteur” te ondersteunen – rekening houdend met de handhaving van hun onafhankelijkheid en geloofwaardigheid.
 • De IT-bedrijven zijn afhankelijk van de ondersteuning van de lidstaten en de Europese commissie om de toegang tot een representatief net van partnerorganisaties en vertrouwde rapporteurs in alle lidstaten te waarborgen, die meldingen met de benodigde kwaliteit maken. De IT-bedrijven moeten informatie via de vertrouwde rapporteurs op hun website ter beschikking stellen.
 • De IT-bedrijven moeten regelmatig scholing over actuele maatschappelijke ontwikkelingen aan hun personeel aanbieden en gedachten uitwisselen over het potentieel voor verder verbeteringen.
 • De IT-bedrijven moeten de samenwerking onder elkaar en met andere platformen en sociale mediabedrijven intensiveren en de uitwisseling van best practices verbeteren.
 • Als erkenning van de waarde van een onafhankelijke tegendiscussie tegen vooroordelen en met haat vervulde retoriek, moeten de IT-bedrijven en de Europese commissie hun werk tot inventarisatie en stimulatie van deze tegendiscussies en nieuwe ideeën en initiatieven verder te voeren en scholingsprogramma’s die tot kritisch denken aanzetten ondersteunen.
 • De IT-bedrijven moeten hun werk met de organisaties uit de burgersamenleving intensiveren om scholing tot best practices van de bestrijding van vooroordelen en met haat vervulde retoriek aan te bieden en hun onafhankelijke contacten met de organisaties uit de burgersamenleving te versterken en deze erbij te helpen werkzame tegencampagnes te initiëren. De Europese commissie moet in samenwerking met de lidstaten aan deze inspanningen bijdragen, waarin zij de speciale behoeftes en eisen van de organisaties uit de burgersamenleving vaststelt.
 • De Europese commissie moet in afstemming met de lidstaten ook bij andere platformen en sociale mediabedrijven de inachtneming van de in deze gedragscodex genoemde toezeggingen kunnen krijgen.

De IT-bedrijven en de Europese commissie komen overeen, de in deze gedragscodex vastgelegde verplichtingen en hun werking regelmatig te controleren.

Ze komen verder overeen verder met elkaar te bespreken, hoe transparantie, tegenmaatregelen en alternatieve boodschappen verder gestimuleerd kunnen worden. Hiervoor vinden regelmatige bijeenkomsten plaats en de hooggeplaatste EU-groep ter bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van intolerantie wordt tot het eind 2016 met rapporten op de hoogte gehouden.

Achtergrond

De commissie zet zich samen met de exploitanten van sociale media ervoor in dat haatcampagnes op internet in gelijke mate aangepakt worden als haatcampagnes in andere media.

In de basis van de richtlijnen voor elektronisch bedrijfsverkeer (artikel 14) werden procedures voor het verwijderen van zulke inhoud ingevoerd, een gedetailleerde regeling bevat de richtlijn echter niet. Zo’n procedure begint als iemand een Hostingaanbieder – dat kan bijvoorbeeld een sociaal netwerk, een internet verkoopplatform of een Hosting-aanbieder voor websites zijn – illegale inhoud op internet meldt (bijvoorbeeld racistische inhoud, kinderpornografie of spam) en eindigt als de Hosting-aanbieder de illegale inhoud aanpakt.

In aansluiting op het EU-Grondrechtcollegium van oktober 2015 over het onderwerp “Tolerantie en respect”: Preventie en bestrijding van antisemitische en antimoslim gemotiveerde haat in Europa” heeft de commissie een dialoog met de IT-bedrijven in samenwerking met de lidstaten en de burgersamenleving ingeleid om te onderzoeken hoe men het beste tegen illegale uitingen waarmee tot haat en geweld opgeroepen wordt, op internet kan aanpakken.

De jongste terroristische aanslagen en het gebruik van sociale media door terroristische groepen ter radicalisering van jonge mensen maken de aanpak van probleem des te dringender.

De commissie heeft al in december 2015 het EU-internetforum in het leven geroepen om de openbaarheid tegen de verspreiding van terroristisch materiaal en voor het gebruik van communicatiekanalen door terroristen te vergemakkelijken en de sturing van hun activiteiten te beschermen. In de gemeenschappelijke verklaring, die op de buitengewone bijeenkomt van de raad (justitie en binnenlandse zaken) na de terroristische aanslagen in Brussel werd afgegeven, werd de noodzaak benadrukt van het werken op dit gebied naar voren te halen en een gedragscodex ter bestrijding van haatcampagnes op internet overeen te komen.

Volgens het kaderbesluit ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat geldt in het bijzonder het openbaar aanzetten tot geweld of haat tegen een naar de criteria van zoals ras, huidskleur, religie, afstamming of nationale of etnische afkomst gedefinieerde groepen van personen of tegen een lid van zo’n groep als misdaad. Dat is de rechtsgrondslag voor de definitie van illegale inhoud op internet.

Het recht op vrije meningsuiting hoort bij de centrale Europese waarden, die beschermd moeten worden. Het Europese hof voor de rechten van de mens heeft het belangrijke onderscheid tussen inhoud gemaakt, die de staat of een bevolkingsgroep beledigt, shockeren of verstoren, en inhoud die ernstig tot geweld en haat oproept. Het hof heeft duidelijk gemaakt dat staten dat laatste verbieden en mogen bestraffen.

Bron: European Commission / Pressemitteilung

Vertaling: Petra, mimikama.nl

Unterstützen 🤍

FAKE NEWS BEKÄMPFEN

Unterstützen Sie Mimikama, um gemeinsam gegen Fake News vorzugehen und die Demokratie zu stärken. Helfen Sie mit, Fake News zu stoppen!

Mit Deiner Unterstützung via PayPal, Banküberweisung, Steady oder Patreon ermöglichst Du es uns, Falschmeldungen zu entlarven und klare Fakten zu präsentieren. Jeder Beitrag, groß oder klein, macht einen Unterschied. Vielen Dank für Deine Hilfe! ❤️

Mimikama-Webshop

Unser Ziel bei Mimikama ist einfach: Wir kämpfen mit Humor und Scharfsinn gegen Desinformation und Verschwörungstheorien.

Abonniere unseren WhatsApp-Kanal per Link- oder QR-Scan! Aktiviere die kleine 🔔 und erhalte eine aktuelle News-Übersicht sowie spannende Faktenchecks.

Link: Mimikamas WhatsApp-Kanal

Mimikama WhatsApp-Kanal

Hinweise: 1) Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell
war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur
Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.


2) Einzelne Beiträge (keine Faktenchecks) entstanden durch den Einsatz von maschineller Hilfe und
wurde vor der Publikation gewissenhaft von der Mimikama-Redaktion kontrolliert. (Begründung)


Mit deiner Hilfe unterstützt du eine der wichtigsten unabhängigen Informationsquellen zum Thema Fake News und Verbraucherschutz im deutschsprachigen Raum

INSERT_STEADY_CHECKOUT_HERE

Kämpfe mit uns für ein echtes, faktenbasiertes Internet! Besorgt über Falschmeldungen? Unterstütze Mimikama und hilf uns, Qualität und Vertrauen im digitalen Raum zu fördern. Dein Beitrag, egal in welcher Höhe, hilft uns, weiterhin für eine wahrheitsgetreue Online-Welt zu arbeiten. Unterstütze jetzt und mach einen echten Unterschied! Werde auch Du ein jetzt ein Botschafter von Mimikama

Mehr von Mimikama

Mimikama Workshops & Vorträge: Stark gegen Fake News!

Mit unseren Workshops erleben Sie ein Feuerwerk an Impulsen mit echtem Mehrwert in Medienkompetenz, lernen Fake News und deren Manipulation zu erkennen, schützen sich vor Falschmeldungen und deren Auswirkungen und fördern dabei einen informierten, kritischen und transparenten Umgang mit Informationen.