Gegevens door Interpol geanalyseerd – sadisme en geweld zijn niet zeldzaam!

Jongens lijden op internet duidelijk vaker onder de ergste vormen van seksueel misbruik dan meisjes. Dat toont een nieuwe studie van het netwerk ECPAT International aan. De onderzoekers hebben gegevens van de internationale organisatie Interpol geëvalueerd.

Duizenden misbruikslachtoffers

De internetdatabank heeft sinds haar oprichting in 2009 meer dan 12.000 slachtoffers van seksueel misbruik op internet geregistreerd. De experts gaan er vanuit, dat er er veel meer gevallen zijn, waarvan echter nog geen aangifte is gedaan. Meer dan 60 procent van de geregistreerde slachtoffers zijn zeer jonge kinderen, waaronder ook zuigelingen, peuters en kleuters. Een derde daarvan is mannelijk.

Hoewel tweederde van de slachtoffers vrouwelijk is, wijzen de onderzoekers erop, dat misbruikmateriaal over jongens vaak ernstigere mishandelingen, zoals sadisme en andere vormen van seksueel geweld, laat zien.

“De resultaten verduidelijken hoeveel we eigenlijk nog niet weten en hoeveel onderzoek er nog nodig is. Het kan zijn, dat strafvervolgingsorganen de thematiek niet voldoende prioriteit geven, omdat ze zich misschien wel niet bewust zijn van de problemen en daar te weinig over van op de hoogte worden gehouden. Dat moeten we verder onderzoeken”, zegt Damian Kean van ECPAT International. “We spreken hier over zeer kleine kinderen, baby’s die nog maar een paar maanden oud zijn en slachtoffer van extreem seksueel misbruik worden”, zegt Björn Sellstrom, hoofd van de Interpol-afdeling voor misdaden tegen kinderen.Slachtoffers beter identificeren

Volgens Damian Kean zouden landen gemelde misdaden beter onder de loep moeten nemen en ervoor zorgen, dat er genoeg hulp ter beschikking wordt gesteld. Vaak ligt de focus van misbruik bij meisjes. De precieze identificatie van slachtoffer zal nu de sleutel tot het opsporen van daders zijn, omdat misbruikmateriaal vaak door personen uit de directe omgeving van het slachtoffer, zoals zorgverleners of leraren wordt gemaakt.

Bron: pte

Vertaling: Petra, mimikama.nl

Hinweise: 1) Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.
2) Einzelne Beiträge entstanden durch den Einsatz von maschineller Hilfe und wurde vor der Publikation gewissenhaft von der Mimikama-Redaktion kontrolliert. (Begründung)