Facebook en CO laten het afweten bij bescherming tegen cyberpesten

Autor: Janine Moorees

Interessante studie naar het onderwerp cyberpesten!

Een van maart tot augustus 2017 doorgevoerde studie naar het onderwerp cyberpest stelde vast, dat de psychische gezondheid van jonge mensen door online misbruik in gevaar wordt gebracht.

Bijna de helft van de ondervraagde jonge mensen tussen de 11 en 25 jaar heeft op sociale media te maken gehad met dreigementen, intimidaties of scheld tirades meegemaakt en sommigen werden op de rand van zelfmoord gebracht. Dat kwam naar voren in een studie in opdracht van de Children’s Society and Youngminds.

Tweeënzestig procent van de ondervraagden was onder de 18 en een kwart was vrouwelijk. De resultaten zijn gebaseerd op mondelinge en schriftelijke opmerkingen van jongeren – inclusief een online enquête onder 1.089 kinderen en jongeren – evenals verklaringen van sociale mediabedrijven, professionals in de geestelijke gezondheidszorg en liefdadigheidsinstellingen voor kinderen

Sociale mediabedrijven zoals Facebook, Snapchat en Twitter worden ervan beschuldigd, jongeren niet tegen intimidatie beschermd te hebben.

De ondervraagden gaven aan, dat ze zich teleurgesteld voelden in sociale mediaplatformen en vroegen de bedrijven om harder tegen cyberpesten op te treden en pestende gebruikers te blokkeren.

De kinderhulporganisaties doen een beroep op sociale mediabedrijven, ervoor te zorgen, dat kinderen en jongeren alleen met toestemming van hun ouders of verzorgers op de platformen aan kunnen melden. Deze controle vindt tot nu toe nog onvoldoende plaats.

Ook zouden de sociale mediabedrijven klachten over pesten serieuzer nemen en er sneller iets aan moeten doen, om slachtoffers te beschermen.

De resultaten van het onderzoek werden, voorafgaand aan de reactie van de Britse regering op haar overleg over de internetveiligheidsstrategie, gepubliceerd. Zevenenveertig procent van de ondervraagden had op sociale media dreigementen of intimiderende berichten gekregen en eenenzestig procent had het eerste account op de leeftijd van 12 jaar of jonger. Hoewel de platforms aangeven, dat gebruikers 13 jaar of ouder moeten zijn.

Alex Chalk, de Tory-afgevaardigde, die het onderzoek leidde, zei:

“Cyberpesten kan jonge levens verwoesten, maar tot nu toe was de reactie van sociale mediabedrijven slechts symbolisch en ontoereikend. Het is niet gelukt, de ware omvang van het probleem te begrijpen. Ze hebben hun eigen huiswerk te lang niet gemaakt en het wordt tijd, dat ze veel transparanter en krachtiger worden en meer verantwoordelijkheidsbesef krijgen”.

De CEO van de Children’s Society, Matthew Reed zei:

„De onderzoekscommissie heeft van jonge mensen gehoord, dat cyberpesten als “onontkoombaar” wordt gezien en in de extreemste gevallen heeft het sommigen aan de rand van zelfmoord gebracht. Maar wij hebben ook de positieve ervaringen gehoord, die sociale media jonge mensen brengen. Sociale media zijn een belangrijk bestanddeel van het leven als je tiener bent en wij moeten jongen mensen ondersteunen bij het veilig online kunnen zijn, inclusief beter onderwijs en informatie voor de ouders”.Sarah Brennan, afdelingshoofd van YoungMinds, zei:

„Gezien het belang van sociale media in het dagelijkse leven van jongeren, is het cruciaal dat jongeren zich daar veilig voelen en ervan kunnen genieten dat ze er deel van uitmaken. We hebben platforms nodig, die content aanbieden, die rekening houden met de leeftijd van jongere gebruikers, evenals ouders en leerkrachten, die er vroegtijdig met jongeren over spreken, hoe ze positief op de online wereld kunnen reageren en wat je moet doen, als ze verwarrende content tegenkomen. Maar dit onderzoek heeft vooral luid en duidelijk aangetoond, dat het tijd is, dat sociale mediabedrijven opstaan en maatregelen nemen om cyberpesten te bestrijden en de psychische gezondheid van hun gebruikers te beschermen.”

Simon Milner, Facebook Policy Director voor Europa, zei:

„Het is onze prioriteit, Facebook tot een veilige plaats voor mensen van alle leeftijden te maken. Daarom hebben we met veiligheidsexperts, zoals het UK Safer Internet Centre samengewerkt en krachtige tools zoals de Hub voor pestpreventie ontwikkeld, om mensen te helpen, positieve ervaringen op Facebook op te doen. Ons werk met Childnet International en The Diana Awards betekent, dat we dit jaar elke middelbare school in het Verenigd Koninkrijk aanbieden om digitale beveiligingsambassadeurs te trainen …”

Bron: TheGuardian

Meer artikelen over dit onderwerp (Duits):

Vertaling: Petra, mimikama.nl


Hinweis: Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell
war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur
Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.


Mit deiner Hilfe unterstützt du eine der wichtigsten unabhängigen Informationsquellen zum Thema Fake News und Verbraucherschutz im deutschsprachigen Raum

INSERT_STEADY_CHECKOUT_HERE

Mehr von Mimikama